Kurser

Kurser vid Centrum för tvåspråkighetsforskning

Här hittar du vårt utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Förkunskapskraven för att läsa dem hittar du i kurskatalogen, som det är länat till från respektive kurssida.

Om du har frågor kring innehåll, upplägg eller kurslitteratur för en viss kurs, kontakta studievägledaren.

Vt -19 Doktorandkurs: Bilingualism from an Educational Perspective, 7,5 hp

Masterstudenter har möjlighet att delta i vårens doktorandkurs Bilingualism from an Educational Perspective, 7,5 hp. Den ges och examineras på engelska och äger rum under andra halvan av terminen. Om du är intresserad, kontakta studierektor för forskarutbildningen Caroline Kerfoot. caroline.kerfoot@biling.su.se

Studentexpedition/studievägledare tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.biling.svefler@su.se ELLER
studievagledare.biling.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studentexp./studievägledare Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Studentinflytande

Kontaktperson: Judith Chrystal
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Rum: D 679
Tfn: 08-16 38 95
E-post: judith.chrystal@su.se

Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Aktivera puff