• Vi ger kursen på kvartsfart över två terminer, med start vårterminer – dock inte vt -17.
  • Sök via utbildningskatalogen: Flerspråkighet i förskolan, 15 hp
  • Kurskod: US167F

Delkurser

  1. Språklig och kulturell mångfald samt andraspråksutveckling, 7,5 hp.
    Ges av Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  2. Språk- och kunskapsutveckling i den flerspråkiga förskolan, 7,5 hp.
    Ges av Institutionen för språkdidaktik.
     

Schema

Vt -16 Schema US167F

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Flerspråkighet i förskolan, 15 hp

 

Litteratur

Se ISD:s kurssida: Flerspråkighet i förskolan