• Kurskod: CTL101

Första terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av fem delkurser:

 1. Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
 2. Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
 3. Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv, 6 hp
 4. Svenskans struktur i didaktiskt perspektiv, 3 hp
 5. Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 6 hp

Schema

Ht -17 CTL101 hela kursen

 1. Ht -17 Dk 1: Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet
 2. Ht -17 Dk 2: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv
 3. Ht -17 Dk 3: Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv
 4. Ht -17 Dk 4: Svenskans struktur i didaktiskt perspektiv
 5. Ht -17 Dk 5: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

 

Vt -18 Schema CTL101 hela kursen

 1. Vt -18 Dk 1: Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet
 2. Vt -18 Dk 2: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv
 3. Vt -18 Dk 3: Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv
 4. Vt -18 Dk 4: Svenskans struktur i didaktiskt perspektiv
 5. Vt -18 Dk 5: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

 

Kursplan

Kursplan CTL101 (239 Kb)

 

Litteratur

Ht -17 Litteratur CTL101 (214 Kb)

Vt -18 Litteratur CTL101 (94 Kb)

 

Betygskriterier

Betygsriterier CTL101 dk 4 (216 Kb)

Betygskriterier CTL101 (176 Kb) (övriga delkurser)

 

Utbildningsgång 

Institutionen för språkdidakik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen

Utbildningsgång – årskurs 7–9