• Anmäl dig till salstenta via https://minastudier.su.se/ eller på en anmälninglista i samband med ett kurstillfälle.
  • Vid salstentor ska du alltid ta med legitimation.
  • Rättad tenta kan du hämta på studentexpeditionen senast 3 veckor efter tentamenstillfället.
  • Omtenta sker minst 2 veckor efter återlämnad ordinarie tenta eller enligt överenskommelse.