Scheman

Kursernas aktuella schema nås enklast via kurshemsidorna. Du kan även söka fram ditt schema i Time Edit https://web.timeedit.se/su_se/db1/. Du går in som student och väljer Listschema. Nu kan du söka på kurskod, kursnamn eller kurstillfälle. Om du läser flera kurser samtidigt kan du välja flera kurser och lägga in dem i samma schema.

Kursplaner

Varje kurs har en kursplan där kursen innehåll, behörighetskrav och förväntade studieresultat etc. finns beskrivna. Även kursplaner finns på kurshemsidorna.