Du kan söka kursen igen

Du har inte rätt att följa en kurs någon annan termin än den du registrerats för. Du som meddelar ditt avbrott på en kurs inom tre veckor från terminsstarten har möjlighet att söka kursen igen vid annat tillfälle.

 

Viktigt att du kontaktar studievägledaren

I allmänhet gäller att du som tagit kontakt med din studievägledaren och diskuterat igenom dina studier oftast kan få möjlighet att fullfölja dina studier vid ett senare tillfälle. Däremot har du som har låtit bli att anmäla studieavbrott betydligt svårare att få återkomma.

Studievägledare