För att ansöka till våra kurser anmäler du dig via antagning.se. Du kan även söka bland universitetets alla kurser i vår webbaserade utbildningskatalog och söka via denna.

Du måste uppfylla behörighetsvillkoren för att kunna bli antagen på de kurser och utbildningar du sökt.

De meriter du vill bifoga skickar du till:

Antagningsservice, 838 72 Frösön

Dina inskickade meriter sparas och behöver inte skickas in på nytt. Du kan själv se dina meriter och följa din anmälan på Mina sidor på antagning.se.