Utbildning

Studenter som håller varandra i handen och hoppar upp i luften

  Information om våra kurser

  Är du intresserad av tvåspråkighet (i vid mening) och svenska som andraspråk? Centrum för tvåspråkighetsforskning har kurser i andraspråksinlärning, tvåspråkig utveckling, språklig socialisation, tvåspråkighet i samhället, den tvåspråkiga individen, mm. På den här sidan hittar du information om hela vårt kursutbud. Schema, kursplan och litteraturlista finns under respektive kurs.

  Schema

  Scheman ht -18

  De flesta av höstterminens scheman är så gott som färdiga och länkade på respektive kurssida. Observera att de är preliminära ända fram till kursstart, så ändringar kan ske av dag, klockslag, lärare osv.

  Lärarlyftet

  Sedan 2012 gör regeringen en satsning på lärarfortbildning, det s.k. Lärarlyftet II. Lärare kan vidareutbilda sig och välja antingen bland speciella högskolekurser som Skolverket köper upp inför varje ny termin eller ur högskolors reguljära fristående kursutbud. Centrum för tvåspråkighetsforskning erbjuder olika kurser inom ramen för Lärarlyftet.

  Undervisa nyanlända elever

  Hösten 2016 startade Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

  Sök utbildning hos Svefler

  Till utbildningskatalogen
  Schema
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  Puff Fråga våra studenter
  Aktivera puff

  Studentinflytande

  Kontaktperson: Helena Bani-Shoraka
  Rum: D 518
  E-post: helena.bani-shoraka@su.se