Utbildning

Sök senast 15 oktober

Sveflers utbildningar i utbildningskatalogen Till utbildningskatalogen

Är du intresserad av tvåspråkighet och svenska som andraspråk?

Är du intresserad av tvåspråkighet (i vid mening) och svenska som andraspråk? Centrum för tvåspråkighetsforskning har kurser i andraspråksinlärning, tvåspr.åkig utveckling, språklig socialisation, tvåspråkighet i samhället, den tvåspråkiga individen mm. På den här sidan hittar du information om hela vårt kursutbud. Schema, kursplan och litteraturlista finns under respektive kurs.

Lärarlyftet

Sedan 2012 gör regeringen en satsning på lärarfortbildning, det s.k. Lärarlyftet II. Lärare kan vidareutbilda sig och välja antingen bland speciella högskolekurser som Skolverket köper upp inför varje ny termin eller ur högskolors reguljära fristående kursutbud. Centrum för tvåspråkighetsforskning erbjuder olika kurser inom ramen för Lärarlyftet.

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Schema
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Puff Fråga våra studenter
Aktivera puff

Studentinflytande

Kontaktperson: Helena Bani-Shoraka
Rum: D 518
E-post: helena.bani-shoraka@su.se