Samverkan

Intervju med högstadieelever som besöker universitetet

Uppdragsutbildning

Det går att beställa "skräddarsydda" kurser (som inte ger högskolepoäng), utbildningsdagar, seminarier, workshops, handledning, m.m. hos oss. Centret erbjuder dessutom poänggivande uppdragsutbildning med olika innehåll, omfattning och upplägg - beroende på beställarens önskemål. Nya kurser kan tillkomma i samråd med en beställare.

Regerings- och myndighetsuppdrag

Medarbetare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning har genomfört olika uppdrag för regeringen och myndigheter.

HusD

Kontakt Centret

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Hitta till oss/Find us
Hitta till oss/Find us