Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Centret erbjuder poänggivande uppdragsutbildning med olika innehåll, omfattning och upplägg beroende på beställarens önskemål. Även utbildning som inte ger högskolepoäng, t.ex. kortare kurser, handledning, utbildningsdagar, m.m. kan erbjudas. Nya kurser kan tillkomma, t.ex. i samråd med en beställare.

Efter önskemål av beställare kan Centret även erbjuda ”skräddarsydda” kurser, utbildningsdagar, seminarier, workshops, handledning, m.m.

För närvarande finns följande poänggivande kurser i centrets externa utbud:

Behörighet

Vi rekommenderar i allmänhet att deltagarna har grundläggande behörighet för högskolestudier. Detta kan dock variera beroende på kursens syfte, innehåll och nivå. Stockholms universitet har dock fastställt att en studerande på uppdragsutbildning inte behöver uppfylla kraven för grundläggande behörighet för att tillgodoräkna sig kursen som grundläggande högskoleutbildning. För vissa kurser är det önskvärt att deltagarna har pedagogisk utbildning (förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare eller gymnasielärare). 

Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin

Kontakt uppdragsutbildning Tvåspråkighet

Studierektor Tatiana AntontchikE-post: tatiana.antontchik@biling.su.se
Rum: D 466 | Tfn: 08-16 19 80