Skolflicka i klassrum gör tummen upp. Foto: LightField, MostPhotos
Foto: LightField, MostPhotos

Att lära sig nya ord är en nyckelfaktor i andraspråksinlärningen. Ändå är det svårt att hitta effektiva sätt att lära sig. Andraspråkstalare som har blivit flytande på sitt nya språk kan troligen aktivera andraspråkets föreställningar bakom orden och själva orden direkt. Att komma på orden via översättningar från modersmålet fördröjer och försvårar kommunikationen. Men nybörjare verkar gå denna väg även om studier har visat att också de kan koppla andraspråksorden direkt till föreställningar bakom. Skulle man kunna förstärka denna direkta koppling redan i början av inlärningen?

Läs hela artikeln på skolverket.se: Gester hjälper elever att minnas ord

  • Susan Sayehli, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning