2007-2008
Språkrådets bedömning av situationen för romani och romsk språkvård i Sverige
Ellen Bijvoet och Kari Fraurud
Ladda ner rapporten (696 Kb)

2004
Konstitutionsutskottets bedömning av regeringens hantering av svenska nationella minoriteter och minoritetsspråk
Kenneth Hyltenstam och Tommaso Milani

2003
Norges regerings bedömning av kvänernas språksituation
Kenneth Hyltenstam och Tommaso Milani

2002
Kommittén för svenska språket
Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam

1996
Minoritetsspråkskommittén
Kenneth Hyltenstam och Kari Fraurud

1995-1996
Invandrarpolitiska kommittén
Kenneth Hyltenstam

1987-1990
Samerättsutredningen
Kenneth Hyltenstam och Christopher Stroud