Nätverket bildades 2003 av professor Marilyn Martin-Jones, som då var vikarierande forskningsledare vid Språkforskningsinstitutet i Rinkeby i Stockholm och gästprofessor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Sammankallande för nätverket är sedan 2011 Carla Jonsson. Nätverket samlar forskare från olika universitet i Sverige och har dessutom gästats av internationella forskare.

Kontakt

Kontakta Carla Jonsson om du är intresserad av att delta i nätverket.
carla.jonsson@biling.su.se