Uppsatsarkiv

Uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten i fulltext

Här hittar du uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler), som är registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA. Majoriteten är publicerade i fulltext och går att ladda ned (fulltext = själva uppsatsen). Uppsatserna är sorterade i omvänd kronologisk ordning, dvs. den senast publicerade står överst. Du kan själv sortera om efter alfabetisk ordning på författare m.m. Länkarna öppnas i nya fönster.

Uppsatsmall

Uppsatsmall och Word-tips

När du skriver din uppsats i Word, har vi på Institutionen för svenska och flerspråkighet ett försättsblad med given layout som du som är student hos oss ska använda. Det laddas upp i Athena på aktuell kurssida.

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Institutionen för svenska och flerspråkighet publicerar examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå som nedladdningsbara fulltexter i publikationsdatabasen DiVA. Det är du själv (student) som laddar upp din fil samt fyller i alla uppgifter i DiVA efter att din uppsats är godkänd i Ladok. I DiVA behöver du godkänna den elektroniska publiceringen. Därefter godkänner institutionens DiVA-administratör publiceringen, och först då blir uppsatsen synlig i DiVA.

Kontakt (Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Frågor om uppsatser och publikationsdatabasen DiVA hos Institutionen för svenska och flerspråkighet

Uppsats + Diva-webbsida

OBS 1. Följande gäller för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

OBS 2. Ingen support: Vare sig vi eller biblioteket ger support för uppsatsmallen.
Word-tips: Uppsatsmall och Word-tips (institutionen)
Mall- och uppsatstips: Guider och filmer (univ.biblioteket)

Läsa tidigare uppsatser
Se Uppsatser/examensarbeten i fulltext.

Låna uppsats/pappersutskrift (som inte finns i DiVA)
Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition.

Skriva uppsats
Se Uppsatsmall (institutionen).
Se Guider och filmer (univ.biblioteket).

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA
Se Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Frågor om din egen uppsats
Kontakta din handledare eller studentexpedition.

Frågor om studentuppsatser i publikationsdatabasen DiVA vid vår institution (Svenska och flerspråkighet):

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.