Nya publikationer

Nya publikationer Tvåspråkighetsforskning

Inst. för
svenska och
flerspråkighet
Svenska &
Nordiska språk
Tolkning &
Översättning
Tvåspråkighets-
forskning
Se Svefler
Nya publ.
Se S&NS
Nya publ.
Se TÖI
Nya publ.

Nya publ. 2020:
se listan nedan.

 

Centret: Publ. 2019 | Publ. 2018

Samtliga publikationer i databasen DiVA | Sök publikationer

Nya publikationer i Tvåspråkighet / New publications in Bilingualism, 2020

LÄNKARNA NEDAN leder till publikationsdatabasen DiVA. / THE LINKS BELOW lead to the publication database DiVA, where the pages will show in Swedish – but you can easily switch to English.

Annette Fischer. Foto: Pia Nordin

Annette Fischer

Arkiv och diariet

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Bibliotek nordiska språk och tvåspråkighet, bokbeställningar

Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson

Professor Niclas Abrahamsson

Redaktör skriftserier och avhandlingar, DiVA

E-post: niclas.abrahamsson@biling.su.se
Tfn: 08-16 39 19

Puff Stockholms universitetsbibliotek
Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.