Nya publikationer

Nya publikationer Tvåspråkighetsforskning

Inst. för
svenska och
flerspråkighet
Svenska &
Nordiska språk
Tolkning &
Översättning
Tvåspråkighets-
forskning
Nya publ.
2019
Nya publ.
2019
Nya publ.
2019
Nya publ. 2019
i LISTAN UNDER
DENNA TABELL
Publ. 2018
Publ. 2017
Publ. 2018 Publ. 2018 Publ. 2018
Samtliga
publ. i
databasen
DiVA
Samtliga
publ. i
databasen
DiVA
Samtliga
publ. i
databasen
DiVA
Samtliga
publ. i
databasen
DiVA
Språkspalter Språkspalter    
Sök publ. Sök publ. Sök publ. Sök publ.

 

Nya publikationer i Tvåspråkighet / New publications in Bilingualism, 2019

LÄNKARNA NEDAN leder till publikationsdatabasen DiVA. / THE LINKS BELOW lead to the publication database DiVA, where the pages will show in Swedish – but you can easily switch to English.

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Arkiv

Administrativ chef Eva Engfeldt

E-post: eva.engfeldt@su.se
Tfn: 08-16 35 30

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Bibliotek

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson

Redaktör skriftserier och avhandlingar, DiVA

Professor Niclas Abrahamsson

E-post: niclas.abrahamsson@biling.su.se
Tfn: 08-16 39 19

Puff Stockholms universitetsbibliotek
Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.