Omslag Translanguaging

Författarna Ofelia Garcia och Li Wei beskriver i boken:

  • hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats,
  • hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier och modeller för språkinlärning och flerspråkighetsutveckling,
  • hur translanguaging kan användas ur elevers perspektiv för inlärning såväl som ur lärares perspektiv för undervisning.

Boken inspirerar och sammanfattar vad flerspråkighet kan bidra med som en undersökande, nyskapande och omskapande kraft. Den vänder sig till alla lärare och studenter med anknytning till svenska som andraspråk.

Förord av Carla Jonsson.

_____________________

Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.
Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

Titel: Translanguaging
Författare: Ofelia Garcia, Li Wei
Översättare: Christian Nilsson
ISBN: 9789127818729

Text från förlagets webbplats: Natur & Kultur: Translanguaging