Nya publikationer

Nya publikationer i tvåspråkighet

Publikationerna visas i omvänd kronologisk ordning, dvs. senast publicerad ligger överst i listan.

Omslag Translanguaging

Ny bok: Translanguaging. Flerspråkighet som resurs i lärandet

Det här är grundboken för dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både socialt och kognitivt perspektiv. Carla Jonsson vid Centrum för tvåspråkighetsforskning har skrivit förordet.

The Multilingual Citizen Christopher Stroud et al.

Ny bok. The Multilingual Citizen. Towards a Politics of Language for Agency and Change

In this ground-breaking collection of essays, the editors and authors develop the idea of Linguistic Citizenship. This notion highlights the importance of practices whereby vulnerable speakers themselves exercise control over their languages, and draws attention to the ways in which alternative voices can be inserted into processes and structures that otherwise alienate those they were designed to support.

Nya publikationer Nordiska språk, Tolkning/Översättningsvetenskap och hela Svefler

Se även publikationsdatabasen DiVA för hela institutionens samtliga publikationer. Träfflistan är sorterad på nyast först, men du kan själv ändra sorteringen.

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.