Artiklar

Artiklar

Här hittar du artiklar av forskare på Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Senast utgivna titel står överst.

Årtalen i högerkolumnen visar dock det år artikeln registrerades i Diva och årtalen är därför blandade där. När du klickar på artikellänken och kommer till DiVA står utgivningsåret där.

I publikationsdatabasen DiVA kan du även själv söka efter enskilda artiklar eller publikationer av en specifik forskare. 

Artikel i tidskrift

Här står artiklar i tidskrift listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Artikel i tidskrift (träfflista i DiVA på universitetsbibliotekets webb)

Artikel, forskningsöversikt

Här står artiklar, forskningsöversikt, listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Artikel , forskningsöversikt (träfflista i DiVA på universitetsbibliotekets webb)

Artikel, recension

Här står artiklar, recension, listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga. (Om det är tomt, beror det på att inga recensioner finns registrerade.)

Artikel, recension (träfflista i DiVA på universitetsbibliotekets webb)

Populärvetenskapliga artiklar

Vi som arbetar på Centrum för tvåspråkighetsforskning sprider vår kunskap om tvåspråkighetsfrågor till exempel genom att medverka i dagspress, radio och tv, och i populärvetenskapliga tidskrifter som Språkvård, Språktidningen, Invandrare & Minoriteter, Forskning och Framsteg.

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.