Publikationsdatabasen DiVA

Från och med 2010, se DiVA för populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar osv. Några av publikationerna nedan från 2003–2009 finns i DiVA, och i DiVA finns publikationer från de åren som inte står nedan.

DiVA: populärvetenskapliga artiklar

 

2009

Aktürk, M. (2009), Tänk nytt om språkstöd!. Språktidningen 1/09, 88–89.

Hyltenstam, K. (2009), Barn och vuxna möter nya språk. I: Cronqvist, M. (red.), Samtal i rörelse. Elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2009. 43–62.

 

2008

Hyltenstam, Kenneth (2008), Vilket undervisningsspråk favoriserar vilka elever? Sprogforum, 14/43, 44–48.

Hyltenstam, Kenneth (2008), Älvdalskan inte bortglömd! Språktidningen, 6/08, 75.

Tiselius, E. (2008), Tolkspalter i Språktidningen.

Tiselius, E. & Bodner Gröön, M. (2008), Tolkningens i språkpropositionen och tolkning som ett medel att göra svenskan levande. Språktidningen, 5/2008.

 

2006

Bijvoet, E. (red.) (2006), Vidga vyerna. Om människor, möten, mångfald. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby.

Bijvoet, E. & Fraurud, K. (2006), Svenska med något utländskt (80 Kb) . Språkvård 3, 4–10.

 

2005

Aktürk, M. (2005), Halvturk, nysvensk eller ...?: Om sverigeturkars tvåspråkighet och identitet. Dragomanen 9, 111–115.

Bijvoet, E. (2005), Kamratspråk i förorten. Invandrare & Minoriteter, 2005/3, 5–8.

György-Ullholm, K. (2005), Språkval i praktiken. Invandrare & Minoriteter, 2005/3, 9–12.

Jonsson, C. (2005), Att välja sitt språk. Invandrare & Minoriteter nr. 4, s. 22–25.

 

2003

Fraurud, K. (2003), Två språk - hinder eller tillgång? I: G. Källstigen, M. Setkic & C. Ohlin (red.), Mötesplats: Sverige. Funktionshinder och kulturmöte. Kristianstad: Enheten för kompetensutveckling, Högskolan Kristianstad, 148–153.

Ganuza, N. (2003), Chilenare från Stockholm. Invandrare & Minoriteter, 3, 25–28.

Haglund, C. (2003), Skolan och de flerspråkiga eleverna. Invandrare & Minoriteter, Specialnummer: Lära i verkligheten: om den mångkulturella skolan.