Styrdokument

Biennial Report

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Här hittar du verksamhetsplan för hela Institutionen för svenska och flerspråkighet och verksamhetsberättelse (Biennal Report) för Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Jorden som hålls uppe av tre par händer. Foto: Katrina Brown. MostPhotos

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och arbetsmiljön samt vårt jämställdhetsarbete. Kontakta Arbetsmiljögruppen om jämställdhet, likabehandling och sexuella trakasserier. I Arbetsmiljögruppen ingår arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och för studenter: kontaktperson för likabehandlingsfrågor.

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Miljöarbete

(Sidorna finns på institutionens huvudsajt.)

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)