Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
 4. Om oss
 5. Styrdokument
 6. Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet
Jorden som hålls uppe av tre par händer. Foto: Katrina Brown. MostPhotos

  Länkarna nedan leder till institutionens huvudwebb su.se/svefler/miljo (eller till sidor på universitetets webbplats).

  Illustration: shkyo30, MostPhotos

  Miljö

  Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av många institutioner vid Stockholms universitet som bedriver ett viktigt internt miljöarbete. Vårt miljöarbete bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

   Grön V Gul ! Röd X Illustration: Oleg Kozhan, MostPhotos

  Arbetsmiljö: kontaktpersoner

  Vi har ett Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (RALV). I det lokala rådet ingår arbetsmiljöombud (skyddsombud), jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor (jämställdhet, jämlikhet, diskriminering, (sexuella) trakasserier). Både studenter och medarbetare kan få hjälp.

  Man- o kvinnosymboler i olika kombinationer. llustration: Olga Galushko, MostPhoto

  Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, diskriminering, (sexuella) trakasserier, handlingsplaner

  Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämlikhet är ett vidare begrepp som även omfattar lika villkor av andra slag (t.ex. för personer med olika etniska tillhörigheter eller med olika sexuella läggningar), och att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad.

  Om du behöver hjälp, kontakta Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (RALV).

  Tre utropstecken grönt gult rött

  SAMIR: Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem

  SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter. Du kan även göra en polisanmälan direkt i SAMIR.

  HusD

  Kontakt Centret

  Besöksadress
  Hus D, plan 3–4
  Universitetsvägen 10 D
  Södra huset
  Frescati

  Kommunikationer
  Se Hitta till oss.

  Postadress
  Inst. för svenska och flerspråkighet
  Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Stockholms universitet
  106 91 STOCKHOLM

  Faktureringsadress
  Se Adresser, telefon, fax och e-post

  Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
  Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

  Fax: 08-15 85 33

  E-post
  Se Adresser, telefon, fax och e-post.

  Öppettider
  Se Öppettider.

  Hitta till oss/Find us
  Hitta till oss/Find us

  Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

  En animerad historia

  Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

  Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)