Caroline Kerfoot
Caroline Kerfoot. Foto: Astrid Stark

Caroline Kerfoot kommer att vistas vid University of California, Berkeley, USA läsåret 2017/2018.

SU: Fyra forskare får medel från Riksbankens Jubileumsfond

RJ: Femton forskare får RJ Sabbatical (öppnas i nytt fönster)