Undrar du också?

Om du är intresserad av tvåspråkighet hos barn kan du gå in på Skolverkets hemsida och ladda ner broschyren Två språk eller flera?
Broschyren behandlar vanliga frågor om tvåspråkig utveckling och ger råd till flerspråkiga familjer om hur de kan stödja sina barns utveckling i deras språk. Broschyren finns på 16 olika språk.

Fler vanliga frågor om andraspråksinlärning kan du läsa på följande hemsida: Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk.

Svar på en del mer allmänna frågor om språk, t.ex. om hur många språk det finns i Europa och hur många ord det finns i svenskan, hittar du på Språkrådets hemsida: Fakta om språk.

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)