Tvåspråkighet hos barn på 16 språk

Om du är intresserad av tvåspråkighet hos barn kan du gå in på Skolverkets hemsida och ladda ner broschyren Två språk eller flera?

Broschyren behandlar vanliga frågor om tvåspråkig utveckling och ger råd till flerspråkiga familjer om hur de kan stödja sina barns utveckling i deras språk. Broschyren finns på 16 olika språk.

 

Andraspråksinlärning

Fler vanliga frågor om andraspråksinlärning kan du läsa om på: Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk.

 

Allmänna frågor om språk

Svar på en del mer allmänna frågor om språk, t.ex. om hur många språk det finns i Europa och hur många ord det finns i svenskan, hittar du på Språkrådets webbplats: Fakta om språk.