Om tvåspråkighets-forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  4. Om oss
  5. Om tvåspråkighets-forskning

Om oss

Centrum för tvåspråkighetsforskning bildades 1988 och utgör en bred bas för teoretisk och praktisk forskning med syfte att öka förståelsen och kunskapen om tvåspråkighet.

Undrar du också?

Här samlar vi vanliga frågor om tvåspråkighet som många undrar över. Det kan vara sådant som rör tvåspråkig utveckling, språkbyte och språkbevarande, andraspråksinlärning, språklig socialisation i hemmet och förskolan, kodväxling, ämnesundervisning på andraspråket, attityder och värderingar kring bruten svenska, språk och identitet, förortsslang, m.m.

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)