Förskolebarn sitter på golvet med pedagog och leker. Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.
Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.

Vart fjärde barn i förskolan har utländsk bakgrund. Det ställer höga krav på pedagoger att kompensera för skillnader i språkutveckling så att barnen har likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. Samtidigt höjs kritiska röster om att förskolepersonal i flerspråkiga områden har bristande kunskaper i svenska språket. [...]

Att barn med annat modersmål lär sig svenska tidigt är avgörande för hur deras behärskning av svenska kommer att bli i vuxen ålder, visar forskning.

– Barn har lätt för att tillägna sig språk naturligt, om de befinner sig i en språkmiljö där språket används i alla relevanta situationer. Det säger Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk och föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Läs hela artikeln på universitets sajt:
Vikten av språkutveckling i förskolan