Niclas Abrahamsson. Foto: Privat
Niclas Abrahamsson. Foto: Privat

Studien som gjordes vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, i USA, baseras på ett onlinetest där över 600 000 personer svarat. Testet bestod till stora delar av frågor där respondenterna fick ta ställning till hur korrekt en mening låter.

Ett exempel på en fråga var den grammatiskt felaktiga meningen: "Yesterday John wanted to won the race."

Niclas Abrahamsson, som är professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, forskar inom just detta område. Han anser att studien är banbrytande på grund av det stora antalet deltagare, men är samtidigt försiktig med att dra för stora slutsatser.

[...] Text: Andreas Lindström

Läs hela artikeln på SvD.se: Unga bättre på att lära sig språk än man trott (Öppnas i nytt fönster.)