Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.
Carla Jonsson Foto: Eva Dalin.

Translanguaging är ett begrepp som har spridits mer och mer de senaste åren, men forskning på flerspråkighet är såklart inget nytt. Carla Jonsson doktorerade 2005 med en avhandling om så kallad kodväxling i pjäser i sydvästra USA. Där studerade hon hur pjäsförfattarna växlade mellan spanska och engelska i dialogen. Hon undersökte varför författarna använde flera språk på detta sätt, och vad de såg för värde i det. I sin studie såg hon att författarna använde olika språk till exempel för att markera nyansskillnader mellan ord på olika språk. Tvåspråkigheten bidrog alltså till en mer kreativ språkanvändning i pjäserna.

Skillnaden mellan det etablerade begreppet kodväxling och det nyare begreppet translanguaging, är inte helt solklar.

– Vissa föredrar att fortsätta kalla det för kodväxling när man pratar om att växla mellan flera språk medan andra börjat använda termen translanguaging för en mer integrerad språkanvändning. I och med att man börjat luckra upp och nyansera begrepp som ”språk” ligger begreppet translanguaging kanske mer rätt i tiden, säger Carla Jonsson.

Text: Cecilia Fors

Läs hela artikelnpedagog.goteborg.se: "Translanguaging är att representera ungas vardag"