Mellanstadieelever sitter på golvet i ett bibliotek och läser
Foto: serrnovik, MostPhotos

Den 21 februari firar vi den internationella modersmålsdagen, som sedan 1999 varit en erkänd dag för upplysning om språklig mångfald och människors rätt att använda sitt modersmål. Dagen berör alla förespråkare för mänskliga rättigheter liksom lärare och andra yrkeskategorier som arbetar med språk.

Språk är en kulturbärare. Angrepp mot kulturell mångfald är ett angrepp mot språklig mångfald. I samband med ett uppsving för populistisk nationalism med hot om att resa murar, känner vi viss oro för vad den politiska miljön kommer att betyda för immigration och minoritetsspråk.

I motsats till detta behöver vi värna flerspråkigheten som resurs. Att stödja mångfalden av modersmål har såväl juridiska och ekonomiska fördelar som en positiv kognitiv inverkan på våra barn.

Idag ska vi därför komma ihåg att alla barn har rätt att växa upp med och tala sitt modersmål, oavsett var de bor. Barnkonventionen, som har skrivits under av 196 stater, är tydlig med att barn som tillhör en etnisk, religiös eller språklig minoritet eller ursprungsbefolkning inte ska förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.

[...]

Läs hela debattartikeln på lararnastidning.se:
Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet

Text: Andrea Schalley, professor, och Susanne Duek, fil dr, båda vid Karlstads universitet. Christina HedmanBethAnne Paulsrud, Anne Reath Warren och Natalia Ringblom, samtliga filosofie doktorer vid Stockholms universitet.