Foto: Pia Nordin
Foto: Pia Nordin

Tidigare var det vanligare med en enspråkighetsnorm i västvärlden och det är fortfarande det dominerande tänkandet kring språk, menar han.

– Det har med nationalstaten att göra, att det naturliga är att vara enspråkig. Trots att mer än hälften av världens befolkning är två- eller flerspråkig.

Hur många polyglotter som finns i världen är det svårt att veta. Det enda Kenneth kan säga säkert är att de är jätteovanliga. Det förekommer samhällen där befolkningen talar upp till fem språk, men inte fler, menar han. [...]

– De har en särskild förmåga att tillägna sig och använda språk men också att behålla dem genom livet.

Det som gör dem så framgångsrika är en kombination av många olika faktorer. Polyglotter säger ofta saker som att ”språk är mitt liv”. De har också lätt för att urskilja grammatiska mönster och se hur språket är strukturerat bara genom att titta eller lyssna på det. [...]

_____________________

Text: Peter Letmark, DN. Används med hans tillstånd.

 

Läs hela artikeln på DN.se

Polyglotter har speciella språkförmågor (DN 2015-12-24, DN.se 2016-01-14)

Artikeln ingår i en serie om flerspråkighet på DN Insidan.

Övriga artiklar: Artiklar i DN:s serie om flerspråkighet 2015–2016.

 

Film om Polyglotter

Film om Polyglotter (Youtube. Öppnas i nytt fönster.)