Media

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  4. Om oss
  5. Nyheter, press, media
  6. Media
  7. ”Kunskap är lika mycket värd på olika språk”

”Kunskap är lika mycket värd på olika språk”

Barn växlar mellan sina språk när de pratar med varandra. Det är viktigt att låta dem använda alla språkliga verktyg när de ska lära sig nytt och bygga vidare på kunskaper som de redan har, menar läraren Anna Kaya. Hon är verksam vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, samt masterstudent i Svenska som andraspråk hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Anna Kaya. Foto: Eva Dalin
Anna Kaya. Foto: Eva Dalin

[...] Det kan finnas situationer där man måste enas om att använda ett gemensamt språk, till exempel när barnen har svenska som lektionsämne. I andra ämnen finns risken att man hindrar barnet från att utveckla hela sin potential om man säger att ”här pratar vi bara svenska”.

– Det är viktigt att låta dem använda alla sina verktyg när de ska lära sig nytt och bygga vidare på sina kunskaper, säger Anna Kaya.

Det är inte helt lätt att avgöra vilka barn som behöver läsa svenska som andraspråk. Men om man märker att ett barn inte kan formulera de tankar som hon eller han har på svenska, om tankarna så att säga ”springer före”, så är det ett tecken på att det kan behövas, berättar Anna.

Framför allt är det själva basen i svenska språket som eleverna behöver utveckla, något som de kanske redan har på sitt modersmål men inte har hunnit skaffa sig på svenska. [...]

_____________________

Text: Peter Letmark, DN. Används med hans tillstånd.

 

Läs hela artikeln på DN.se

”Kunskap är lika mycket värd på olika språk” (DN.se 2015-12-08)

Artikeln ingår i en serie om flerspråkighet på DN Insidan.

Övriga artiklar: Artiklar i DN:s serie om flerspråkighet 2015–2016.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)