Gunnar Norrman fäster elektroder på en informants huvud av för att se om hjärnan reagerar på språkljud. Informanten är inte personen i reportaget. Foto: Niclas Abrahamsson
Gunnar Norrman fäster elektroder på en informants huvud för att se om hjärnan reagerar på språkljud. Informanten är inte personen i reportaget. Foto: Linus Salö

Det finns mycket som tyder på att det språk vi hörde under vårt första levnadsår lämnar spår som aldrig försvinner. Nu intresserar sig forskningen för om det i så fall kan göra att adopterade personer har lättare att lära sig språket de hörde innan adoptionen.

I reportaget fäster språkforskaren Gunnar Norrman elektroder på Sonja Levin som är adopterad från Kina (i bilden här är det Linus Salö), för att se om hennes hjärna reagerar på kinesiska språkljud. (Se bild på Sonja Levin på Sveriges radios webbplats.)

I programmet medverkar också Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Niclas Abrahamsson. Foto: Privat
Niclas Abrahamsson. Foto: Privat

Text (här lite anpassad): Lotta Nylander, Sveriges radios webbplats.

Lyssna på Vetandets värld (öppnas i nytt fönster):
Jakten på det glömda språket (19 januari 2018) 20:00 min.