Linus Salö
Linus Salö

Humtank har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid ursprungligen tolv och från och med hösten 2017 femton svenska universitet och högskolor. Syftet är att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Humtank vill också i offentligheten visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Tidsperiod: Linus Salö kommer arbeta på 10 procent med Humtank under tre år, från och med hösten 2020.

Finansiär: Humanistiska Fakulteten vid Stockhoms universitet.