Foto: Pia Nordin
Foto: Pia Nordin

Kenneth blev fil. dr 1978 och har sedan dess bland annat varit verksam här vid Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholms universitet. Han blev föreståndare 1988 och professor i tvåspråkighet 1992. Han har skrivit ett stort antal vetenskapliga artiklar och även varit redaktör för flera utgåvor på det språkvetenskapliga området. Nu är Kenneth Hyltenstam professor

Läs mer på Svenska Akademiens webbplats: Margit Påhlsons pris