Bokomslag Humanvetenskapens verkningar.

Detta pågående skifte öppnar för nya tankar om hur akademisk kunskap sprids och kommer till användning. Forskningssamverkan är inte begränsad till industri och näringsliv, utan sker och har alltid skett med många delar av samhället. Innovationer är inte bara tekniska eller medicinska nyheter och framsteg, utan också social förnyelse som gäller språk, medier, kultur, politik, ekonomi, beteende, religion – ja, det mesta som människor gör, tänker och känner.

Humanvetarnas rörelser mellan akademin och andra samhällssfärer, inte minst politiken, kan ses som passager genom en kattlucka i en annars låst port. Denna metafor löper som en röd tråd genom boken. Vilka har rört sig genom kattluckan, och vad för slags kunskapseffekter har det haft? Hur omtalas och värderas denna verksamhet?  

I de tio kapitlen i denna antologi söker en rad humanvetare svara på dessa frågor. De medverkande författarna är verksamma inom olika vetenskapsområden vid olika svenska universitet. Syftet med boken är att ge fart och energi till diskussionen om humanvetenskapernas verkningar – och ställa nya frågor om universitetens mål och mening.

"En viktig, efterlängtad och övertygande analys om att innovation och utveckling inte bara drivs av natur- och teknikvetenskaperna och att humanvetenskaperna och samhället behöver, berikar och förnyar varandra."
Sylvia Schwaag Serger, professor, Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet.
 
"Humanvetenskapernas bidrag till samhället i stort är ofta underskattat, då vårt samhälles syn på nytta är så begränsad. Mycket av det vi tar för givet är i själva verket ett resultat av avancerade resonemang och undersökningar inom det breda humanvetenskapliga fältet, och detta är vad denna bok ger flera exempel på."
– Janken Myrdal, professor, Ekonomisk historiska Institutionen vid Stockholms universitet.

Linus Salö
Linus Salö

Publikationsdatabasen DiVA (ej fulltext):

Researchgate (fulltext): Humanvetenskapernas kunskapspolitik: En inledning

Redaktör: Linus Salö vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Förlag/försäljning: Dialogos Förlag