Linus Salö. Foto: Pia Nordin
– Jag är glad, stolt och lite mallig. Linus Salö fick Erik Wellanders pris 2019. Foto: Pia Nordin
 

Linus Salö disputerade 2016 vid Stockholms universitet med en avhandling om svenska och engelska på vetenskapens språkmarknad: Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia: Practices, Processes, and Globalizing Markets

Han har i en rad publikationer behandlat ämnen som akademiskt skrivande, vetenskapliga publikationsmönster och undervisningsspråk inom högre utbildning. Hans arbeten har stor betydelse för vår kunskap om svenskans roll och funktion inom ett centralt användningsområde. Linus Salö har också bidragit med angelägna teoretiska perspektiv och därigenom kunnat både fördjupa och nyansera diskussionen av en viktig språkpolitisk fråga.

Linus är nu verksam vid KTH, men kommer nästa år tillbaka till oss på Centrum för tvåspråkighetsforsking, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Erik Wellanders pris

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen. Priset är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Minoritetsspråkspriset

Minoritetsspråkspriset 2019 tilldelades Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski fick för sitt engagemang och enträgna arbete med att stärka romska ungdomar i deras språk och identitet.

Klarspråkskristallen

Klarspråkskristallen tilldelades 2019 Skatteverket för ett framgångsrikt och inspirerande klarspråksarbete över de interna avdelningsgränserna – hela tiden med medborgarna i fokus.

Läs mer: De fick årets språkpriser

Text från Institutet för språk och folkminnens webbplats.