Kontakt

Pilskyltar i olika fäger på en stolpe. Foto: Nikolai Okhitin, MostPhotos

Ledning

 boktrappa med laptop högst upp Foto: Maksym Yemelyanov, MostPhotos

Medarbetare

Vi är ca 25 medarbetare på Centrum för tvåspråkighetsforskning och utgör en fjärdedel av medarbetarna vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Mappar i olika färger. Foto: Stuart Miles, MostPhotos

Administration

Administrationen för Centrum för tvåspråkighetsforskning/Institutionen för svenska och flerspråkighet sitter på plan 6 i hus D.

 Tatiana Antontchik, Caroline Kerfoot, Susan Sayehli. Foto: Pia Nordin, Astrid Stark, Pia Nordin

Studierektorer

Tatiana Antontchik, Caroline Kerfoot, Susan Sayehli

-

Studentexpedition/studievägledare

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet

Studentrådet är tillgängligt för dig som är student som har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen.

Styrelseklubba. Foto: Pia Nordin

Styrelsen

Centrum för tvåspråkighetsforskning har såsom ett centrum vid Stockholms universitet en egen styrelse. Centrum för tvåspråkighetsforskning är också representerat i Institutionen för svenska och flerspråkighets institutionsstyrelse.

Illustration: shkyo30, MostPhotos

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och för vår arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Arbetsmiljön inkluderar jämställdhet, likabehandling och om man utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också kontaktuppgifter till miljörepresentanten och arbetsmiljögruppen inklusive arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor.

HusD

Kontakt Centret

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Hitta till oss/Find us
Hitta till oss/Find us

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)