Kontakt

Administration

Administrationen för Centrum för tvåspråkighetsforskning sitter på plan 4 och 6 i D-huset.

Ledning

Föreståndare Caroline Kerfoot, ställföretr. föreståndare Niclas Abrahamsson.

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och för vår arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Arbetsmiljön inkluderar jämställdhet, likabehandling och om man utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också kontaktuppgifter till miljörepresentanten och arbetsmiljögruppen inklusive arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor.

Personal/medarbetare

Vi är ca 25 medarbetare på Centrum för tvåspråkighetsforskning och utgör en fjärdedel av medarbetarna vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Studentexpedition/studievägledare

Vi har en studentexpedition/studievägledare.

Studentrådet

Studentrådet är tillgängligt för dig som är student som har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen.

Studierektorer

Vi har 4 studierektorer.

 

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.