Foto: Pia Nordin
Foto: Pia Nordin

Caroline Kerfoot (ordförande)
Professor, föreståndare, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Niclas Abrahamsson
Professor, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Erik Olsson
Professor, Socialantropologiska institutionen

Maria Kuteeva
Professor, Engelska institutionen

Laura Álvarez López
Professor , Romanska och klassiska institutionen

En representant för doktoranderna vid Centret.