Medarbetare

Medarbetare hos Centrum för tvåspråkighetsforskning

  • Ledning, studierektor, studentexpedition, studievägledare och administration, se Kontakt.
  • Forskare/forskarnas personliga hemsidor (Dessa sidor kommer att fasas ut under hösten 2017 och ersättas av profilsidorna, se nedan).
  • Samtliga medarbetare Institutionen för svenska och flerspråkighet:
    Profilsidor samtliga medarbetare hos Svefler (visas på Svefler-webben).

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)