Memet Atatürk
 
 

E-post: memet.akturk.drake@biling.su.se

 

Disputation

Jag disputerade den 20 februari 2015 på min avhandling Phonological Adoption through Bilingual Borrowing. Comparing Elite Bilingualism and Herritage Bilingualism.
 

Forskningsområden

Turkiska, fonologi, morfofonologi, språkkontakt, lånord, sociolingvistik, minoritetsspråk, språkpolitik, migrationsrelaterad flerspråkighet, migration från Turkiet.

 

Föredrag

Film från Forskardagarna 2015 på universitets webb:
Memet Aktürk-Drake: Webben eller vebben? Thriller eller triller?

 

Publikationer

Publikationer i databasen DiVA (öppnas i nytt fönster)