Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Rum: D 473
Telefon: 08-16 32 06
E-post: maria.wingstedt@biling.su.se
 

Årets lärare 2014

Uppgifter vid Centret

Forskning; undervisar på kurser i tvåspråkighet, svenska som andraspråk, tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

 

Forskningsområden

Språkpolitik, språkideologi, språkattityder, sociolingvistik.

 

Publikationer

Publikationer i databasen DiVA (öppnas i nytt fönster)