Foto: Kommunikationsavd.
Foto: Eva Dalin

Rum: D 460
Tfn: 08-16 14 42
E-post: carla.jonsson@biling.su.se
Personlig hemsida: www.carlajonsson.com

 

Uppgifter vid Centret

Forskning, undervisning, handledning

 

Forskningsområden

Tvåspråkighet, flerspråkighet, lingvistisk etnografi, flerspråkighetsetnografi, tvåspråkig undervisning, språkundervisning, undervisning av minoritetsspråkselever, språkideologier, litteracitet, flerspråkiga litteraciteter, identitet, interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, sociolingvistik, kritisk diskursanalys, kodväxling, språkväxling i skrift, minoritetsspråk

 

Projekt

Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace
Professional Communication and Digital Media (2016–2019)

Investigating Discourses of Inheritance and Identity in Four Multilingual European Settings.
European Science Foundation via HERA – Humanities in the European Research Area, 2010–2012

Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning
(Vetenskapsrådet, 2007-2011)

 

Publikationer

Publikationer i databasen DiVA (öppnas i nytt fönster)