Administration

Mappar i olika färger. Foto: Stuart Miles, MostPhotos

Administration

Vi är administratörer för hela Institutionen för svenska och flerspråkighet, inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet. Vi sitter i hus D, plan 5–6, Södra huset, Frescati. De flesta sidorna leder till vår huvudwebb Svefler.

Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Arkivansvarig

Gunilla Westin

Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

Bibliotek

Thomas Thomsen

Betina Loza Fernández. Foto: John Sennett

Ekonomiansvarig

Betina Loza Fernández

Eva Engfeldt, Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Personalärenden

Eva Engfeldt (fotot), Lena Grape, Gunilla Westin (fotot)

Fredrik Holmstedt. Foto: Pia Nordin

Posthantering

Fredrik Holmstedt

Anki Nyström, Olivia Schlyter, Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Schemaläggning och lokalbokning

Anki Nyström, Olivia Schlyter, Monique Zwanenburg Widingsjö

Fredrik Holmstedt. Foto: Pia Nordin

Servicetekniker

Fredrik Holmstedt

Olivia Schlyter, Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpeditioner Tvåspråkighet

Olivia Schlyter, Britt Arvidsson

Olivia Schlyter, Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studievägledare Tvåspråkighet

Olivia Schlyter, Britt Arvidsson

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)