Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Lediga jobb hos Centrum för tvåspråkighetsforskning

Här lägger vi ut lediga anställningar vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Adjunkt i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (1–3 tidsbegr anst.). Sök senast 11/12

I visstidsanställningarna ingår undervisning på delkurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska som andraspråk inom grundutbildningen. Undervisning inom masterutbildningarna i tvåspråkighet resp. svenska som andraspråk kan förekomma, även sommarkurser i tvåspråkighet (grundnivå).

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Universitetslektor i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (1–3 tidsbegr.). Sök 11/12

I visstidsanställningarna ingår undervisning på delkurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska som andraspråk inom grundutbildningen. Undervisning inom masterutbildningarna i tvåspråkighet resp. svenska som andraspråk kan förekomma, även sommarkurser i tvåspråkighet (grundnivå). Sista ansökningsdag är 11 december.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighetsforskning. Sök senast 15/12

Postdoktor i tvåspråkighetsforskning, med specialisering mot psykolingvistik/neurokognition. Den postdoktorala forskaren ska bedriva egen forskning i enlighet med den forskningsplan som bifogats ansökan. Denna forskning ska i största möjliga mån ligga I linje med den forskning som för närvarande bedrivs vid Centret.

HusD

Kontakt Centret

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Hitta till oss/Find us
Hitta till oss/Find us

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)