Två personer sitter vid ett bord med surfplattor och diskuterar. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Undervisning och handledning sker i huvudsak på svenska och förutsätter därför kunskaper i svenska. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning och att aktivt söka externa forskningsanslag. Tjänsten är för närvarande fördelad på 70 % undervisning och administration och 30 % forskning eller annan verksamhet.

I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket innebär deltagande i möten och arbetsgrupper.

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webbplats:
Universitetslektor i tvåspråkighet med inriktning mot svenska som andraspråk.

Ref.nr SU FV-0678-18

Sista ansökningsdag: 2018-04-30 (förlängt från 2018-04-17)