Den postdoktorala forskaren förväntas designa, koordinera och genomföra experiment, presentera data vid internationella konferenser, skriva vetenskapliga texter, och i övrigt bidra till den akademiska miljön vid Centret genom att delta vid labmöten, personalmöten och seminarier.

Innehavaren av anställningen förväntas också dela med sig av sin expertis och viss tid till andra pågående forskningsprojekt vid Centret. Vissa möjligheter till undervisning (max 20 %) på grundnivå, avancerad nivå, och forskarutbildningsnivå finns; förlängning av den postdoktorala anställningen görs då motsvarande undervisningens omfattning.

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webbplats:
Postdoktor i tvåspråkighetsforskning, med specialisering mot psykolingvistik/neurokognition

Ref.nr SU FV-3068-19

Sista ansökningsdag: 2019-12-15 (förlängd från 2019-11-25)