Illustration av hjärnan med kugghjul i. Av Sergey Nivens, MostPhotos
Illustration: Sergey Nivens, MostPhotos

Projektet undersöker antagandet att barns och vuxnas språkutveckling sker via skilda neurokognitiva system: det procedurala minnet, som är specialiserat på automatiska, rutinbaserade och regelstyrda förmågor (t.ex. uttal och grammatisk processning), respektive det deklarativa minnet, som handhar den mer medvetna, konkreta och faktabaserade kunskapen (t.ex. ords form och betydelse).

Läs mer om projektet: Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning

Ref.nr SU FV-0478-18

Sista ansökningsdag: 2018-03-06

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webbplats:
Postdoktor i tvåspråkighet