För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webbplats:

Doktorand i tvåspråkighet knuten till forskarskolan CuEEd-LL

Ref.nr: SU FV-3183-21

Sista ansökningsdag: 2021-10-29 (föräängt från 2021-10-15)