Jobba hos oss

Södra huset i lätt fågelperspektiv. Foto: Eva Dalin

Lediga jobb hos Centrum för tvåspråkighetsforskning

Här lägger vi ut lediga anställningar vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 15/10

Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning mot psykolingvistiska/språkstrukturella/neurokognitiva aspekter. Den idealiska kandidaten har forskningsintressen som går i linje med de forskningsområden och metoder som representerar Centrets expertis (inom psyko-/neurolingvistiska perspektiv på andraspråksinlärning och två-/flerspråkighet).

HusD

Kontakt Centret

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Hitta till oss/Find us
Hitta till oss/Find us

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)